Informujemy, że jesteśmy Organizacją Pożytku Publicznego o numerze KRS: 0000241358

Darowizny dla naszego Stowarzyszenia można przekazać na konto:

Bank BGŻ /o Warka nr: 43 2030 0045 1110 0000 0218 0570

Pracownia Komputerowa

Pracownia zajmuje się kształceniem i rozwojem umiejętności pozwalających na właściwe funkcjonowanie w życiu codziennym.

Uczestnicy: Karolina K., Danuta M., Elżbieta Ś., Marcin S., Łukasz S.

Instruktor terapii zajęciowej: Aleksandra P.

W Pracowni Komputerowej uczestnicy ćwiczą przede wszystkim:

- umiejętności korzystania z komputera i wyszukiwania wiadomości za pomocą Google
- umiejętności szkolne i społeczne
- umiejętności poznawcze (pamięć, logiczne myślenie, spostrzeganie)
- sprawność manualną

Ćwiczenie wyżej wymienionych umiejętności odbywa się poprzez gry i zabawy zarówno komputerowe jak i planszowe, rozwiązywanie zagadek. szarad, rebusów, labiryntów, ćwiczeń językowych i matematycznych, udział w pogadakach, zabawach socjoterapeutycznych, ważnych wydarzeniach i uroczystościach oraz rozwijanie i doskonalenie umiejętności malowania, rysowania, szkicowania, haftowania, wyklejania, itp.

Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci i Osób Niepełnosprawnych "TĘCZA"
05-660 Warka, ul. Grójecka 11
tel. +48 885 886 140
e-mail: biuro@tecza-warka.pl
www.tecza-warka.pl

REGON: 140350830, NIP: 7971944457
Konto: Bank BGŻ /o Warka nr: 43 2030 0045 1110 0000 0218 0570

facebook_page_plugin