Informujemy, że jesteśmy OPP o numerze KRS: 0000241358.

Prosimy przekaż nam swój 1% podatku.

ZAKOŃCZENIE ROKU

W dniu 30.06.2011r. w sali konferencyjnej Centrum Sportu i Rekreacji w Warce odbyło się uroczyste zakończenie pierwszego półrocza edukacyjnego WTZ. Obecni byli: Kierownik WTZ pani Stanisława Róg, członkowie Zarządu Stowarzyszenia „TĘCZA”, kadra terapeutyczna, rehabilitant, psycholog, pielęgniarka, pracownik socjalny, pracownik administracji, rodzice ora najważniejsi tego dnia – uczestnicy WTZ. Swoją obecnością zaszczycił nas również Radny Rady Powiatu oraz Przewodniczący Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych pan Jan Traczyk.

Pani Kierownik na wstępie przywitała wszystkich obecnych, w skrócie złożyła sprawozdanie z działalności WTZ. Następnie podziękowała wszystkim pracownikom za pracę,
za wkład i serce dla uczestników. Instruktorzy terapii zajęciowej wręczyli uczestnikom dyplomy oraz niewielkie upominki w ramach podziękowania za ich pracę i udział w terapii.

W czasie uroczystości zostało złożone podziękowanie dla pani Wiesławy Budniakiewicz, Członka Zarządu Stowarzyszenia „TĘCZA”, za jej pracę oraz wieloletni wkład i zaangażowanie w rozwój
i powstanie Warsztatów Terapii Zajęciowej.

Był to czas wielu wzruszeń i okazja do życzenia wszystkim bezpiecznych i pogodnych wakacji.

Aktualności Warsztatów terapii zajęciowej

Powered byx mod LCA

Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci i Osób Niepełnosprawnych "TĘCZA"
05-660 Warka, ul. Grójecka 11
tel. +48 885 886 140
e-mail: biuro@tecza-warka.pl
www.tecza-warka.pl

REGON: 140350830, NIP: 7971944457
Konto: Bank BGŻ /o Warka nr: 43 2030 0045 1110 0000 0218 0570

facebook_page_plugin