Informujemy, że jesteśmy OPP o numerze KRS: 0000241358.

Prosimy przekaż nam swój 1% podatku.

PRÓBNA EWAKUACJA Z BUDYNKU WTZ

Dnia 26 października 2017 r. w naszych Warsztatach Terapii Zajęciowej odbyła się próbna ewakuacja.
Głównym celem przeprowadzonych ćwiczeń było

zapoznanie uczestników oraz pracowników z praktycznym zastosowaniem procedur dotyczących zachowania się w przypadku wybuchu pożaru lub powstania innego zagrożenia dla życia i zdrowia. 

Dokładnie o godzinie 10:00 po usłyszeniu sygnału alarmowego instruktorzy wraz z podopiecznymi oraz pozostałymi pracownikami  przedostali się drogami ewakuacyjnymi do punktu zbiórki.
Na placu kierująca akcją Pani Magdalena Kopyść złożyła meldunek prowadzącej ewakuację – Pani Anecie Ścisłowskiej, gdzie okazało się, że wszyscy bezpiecznie opuścili budynek.
Po przeprowadzonej kontroli budynku informacja o stanie ewakuacji przekazana została Kierownikowi Warsztatów, który odwołał alarm i wszyscy mogli bezpiecznie wrócić do swoich pracowni.

W próbnej ewakuacji wzięli udział: Strażacy z OSP W Warce pod przewodnictwem Pani Anety Ścisłowskiej oraz Dzielnicowy Miasta i Gminy Warka Pan Andrzej Duda.

Ewakuacja zakończyła się sukcesem. Wszyscy znali swoje obowiązki i zachowując środki bezpieczeństwa, szybko i sprawnie opuścili budynek.

Po zakończeniu akcji uczestnicy mieli możliwość wsiąść do wozu strażackiego oraz obejrzeć i zapoznać się z jego wyposażeniem.

Aktualności Stowarzyszenia Tęcza

Powered byx mod LCA

Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci i Osób Niepełnosprawnych "TĘCZA"
05-660 Warka, ul. Grójecka 11
tel. +48 885 886 140
e-mail: biuro@tecza-warka.pl
www.tecza-warka.pl

REGON: 140350830, NIP: 7971944457
Konto: Bank BGŻ /o Warka nr: 43 2030 0045 1110 0000 0218 0570

facebook_page_plugin